Štvrtkové úvahy o láske
2. ročník z trojročného projektu

Farský kostol sv. Kríža, Bratislava-Petržalka, Daliborko

Štvrtok o 18:00

Vedie P. Milan Bubák, SVD

 

Zoznam tém na rok 2016/2017:

Dary (prejavy) lásky:

 1. Ohľaduplnosť – 29. 9.
 2. Láskavosť – 6. 10.
 3. Úslužnosť – 27. 10.
 4. Pomoc v núdzi – 3. 11.
 5. Almužna – 10. 11.
 6. Útecha – 17. 11.
 7. Pokoj – 24. 11.
 8. Radosť – 1. 12.
 9. Starostlivosť o dušu – 15. 12.
 10. Modlitba – 12. 1. 2017
 11. Modlitba – formy – 19. 1.
 12. Modlitba a temperament – 26. 1.
 13. Úcta – 9. 2.
 14. Dôvera – 16. 2.
 15. Úctivosť – 2. 3.
 16. Napomínanie – 16. 3.
 17. Nevinný žart – 23. 3.
 18. Mlčanie – 30. 3.
Odmeny lásky:
 1. Múdrosť – 6. 4.
 2. Život – 27. 4.
 3. Vzájomná láska – 4. 5.
 4. Božia láska – 11. 5.
 5. Božia zhovievavosť – 18. 5.
 6. Nebo – 1. 6.