Milí rodičia, milé deti pripravujúce sa na prijatie prvého svätého prijímania!
Vážime si, že ste sa rozhodli zapísať vaše dieťa na prípravu na prijatie sviatosti Eucharistie v našej farnosti  Povýšenia Sv. Kríža v Bratislave Petržalke. Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie, ktoré sa budeme snažiť priebežne aktualizovať.

Dôležité dokumenty a informácie:

Prihlasovanie

 • za bežných okolností sa na prípravu zapisujú deti nastupujúce do 3.ročníka ZŠ, ktoré už absolvovali sviatosť krstu a prvé dva ročníky náboženskej výchovy v škole.
 • vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku treba odovzdať do konca septembra 2016 na farskom úrade.
 • ak je dieťa pokrstené v inej ako našej farnosti, treba spolu s prihláškou priniesť potvrdenie o krste vydané na farskom úrade, kde bolo pokrstené.
 • ak dieťa nie je pokrstené, informujte sa na farskom úrade osobne ohľadom súčasnej prípravy na krst.

Príprava

 • prebieha od októbra 2016 do mája 2017
 • pravidelná účasť na hodinách náboženskej výchovy v škole s osvojením si potrebných vedomostí
 • pravidelná účasť na svätých omšiach v nedeľu (odporúčame detskú sv.omšu o 10:30) a prikázaný sviatok  - dieťa si vedie evidenciu preukazom
 • pravidelná účasť na mesačných stretnutiach detí
 • stretnutia sú vždy v nedeľu od 9:00 do svätej omše o 10:30, v budove farského úradu
 • termíny stretnutí v školskom roku 2016/2017:
  • 16.10.2016
  • 20.11.2016
  • 18.12.2016
  • 22.1.2017
  • 26.2.2017
  • 19.3.2017
  • 30.4.2017
  • 21.5.2017

Vytlačiť E-mail