• banner default

Sv. Omše na Daliborku

Spovedanie - počas večerných sv. omší.

Kostol povýšenia sv. Kríža - Daliborko
Pondelok - Piatok:   7:00, 18:00 
Sobota:   8:00, 18:00 
Nedeľa:   6:30, 7:45, 9:00,
    10:30 - detská sv. omša
    18:00, 20:00
Prikázaný sviatok v pracovný deň
    7:00, 18:00, 20:00

30. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár:
Utorok, 28. 10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Sobota, 1. 11.  Všetkých svätých, slávnosť a cirkevne prikázaný sviatok

                                                            Sv. omše:       6:30
                                                                                    7:45
                                                                                    9:00
                                                                                    10:30
                                                                                    18:00
                                                                                    20:00

Zbierka na misie
Zbierka na misie z minulej nedele vyniesla 2.110,- €. Všetkým, ktorí ste prispeli, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Sviatok Všetkých Svätých
V sobotu  na slávnosť Všetkých svätých, budú sväté omše ako v nedeľu.  V tento deň popoludní o 15:00 bude na cintoríne v Petržalke dušičková pobožnosť. Fatimská pobožnosť v túto sobotu nebude.

Adorácia s menami zomrelých
V sobotu na sviatok Všetkých Svätých budeme mať aj adoráciu od 19:00 do 20:00 ako býva zvykom počas nedieľ. Počas tejto adorácie sa budeme modliť za našich verných zosnulých osobitným spôsobom. V sakristii si do pripraveného zoznamu môžete zapísať mená vašich príbuzných a priateľov, ktorých si Pán k sebe povolal. Ich mená spomenieme počas večernej adorácie.

Sv.  omša na vojenskom cintoríne
Na budúcu nedeľu, 2. 11.
máme spomienku na všetkých verných zosnulých. V túto nedeľu poobede o 15:00 hod. bude sv. omša na vojenskom cintoríne v Petržalke, ktorý sa nachádza na území našej farnosti. Na sv. omšu vás pozývame.

Plnomocné odopustky
Cirkev nás pozýva, aby sme v dňoch od 1. do 8. novembra pomáhali modlitbou a očistením svojho srdca dušiam našich zosnulých, predovšetkým dušiam v očistci a tak získať pre tieto duše úplné odpustky.
1. novembra od poludnia a 2. novembra po celý deň sa pre získanie odpustkov pre duše v očistci vyžaduje pomodliť sa  „Otče náš“ a Vyznanie viery, a to v kostole, ďalej predchádzajúca sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otčenáš, Zdravas´ Mária a Sláva Otcu). V nasledujúce dni sa odporúča na získanie odpustkov návšteva cintorína a modlitba za zosnulých.

Mimoriadne spovedanie
Nakoľko je obdobie odpustkov budeme počas tohto týždňa spovedať tak ako v prvopiatkovom týždni; t.j. vo štvrtok od 17:00 a v piatok od 16:00 hod.

Sviečka za nenarodené deti
Aj v tomto roku sa 2. novembra na spomienku všetkých verných zosnulých uskutoční podujatie s názvom Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života s podporou a požehnaním slovenských otcov biskupov. Zmyslom tejto akcie je spomenúť si a modliť sa za deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti môžeme symbolicky vyjadriť večer 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Bližšie informácie o projekte nájdete na stránke www.forumzivota.sk.

DVD zo slávnosti birmovania
Tí, ktorí si objednali DVD zo slávnosti birmovania, si ho môžu vyzdvihnúť na farskom úrade.

Farská zábava - 2014
Všetkých od 18 rokov, ktorí sa chcú spoločne zabaviť v našom farskom kruhu, pozývame na tradičnú Farskú zábavu, ktorá sa uskutoční v piatok 28. novembra 2014. Program začne sv. omšou v našom kostole o 18:00 hod. a pokračovaním samotnou zábavou vo vestibule spojenej školy sv. Rodiny na Gercenovej ul. Všetky potrebné informácie budú priebežne uverejňované na plagátoch tu v kostole, v oznamoch a na Facebooku v skupine Daliborko.

Kontakt:

Správca farnosti: P. Milan Bubák SVD
Rímskokatolícka Cirkev,
Farnosť Bratislava - Petržalka I.,
Daiborovo nám. 1, 851 01 Bratislava

daliborovo(zavináč)svd.sk,
+ 421 2 6345 3698

Úradné hodiny:
Utorok a Streda: 16:00 - 17:00

Mapa: