• banner default

Sv. Omše na Daliborku

Spovedanie - počas večerných sv. omší.

Kostol povýšenia sv. Kríža - Daliborko
Pondelok - Piatok:   7:00, 18:00 
Sobota:   8:00, 18:00 
Nedeľa:   6:30, 7:45, 9:00,
    10:30 - detská sv. omša
    18:00, 20:00
Prikázaný sviatok v pracovný deň
    7:00, 18:00, 20:00

Farská poklona

adorationV nedeľu, 23. apríla 2017 máme v našom kostole celodennú farskú poklonu. Farská poklona znamená, že v každej diecéze sa každý deň počas celého roka koná eucharistická poklona. Každej farnosti je pridelený jeden konkrétny deň. V našej farnosti sa táto poklona tradične koná vždy 23. apríla. V sakristii bude k dispozícii hárok, na ktorý sa môžete zapísať, aby počas celého dňa bola v kostole zabezpečená prítomnosť adorujúcich. Keďže tento rok je to nedeľa, poklona bude od skončenia poslednej dopoľudňajšej sv. omše (asi od 11:30) do začiatku večernej sv. omše o 18:00.

Kontakt:

Správca farnosti: P. Milan Bubák SVD
Rímskokatolícka Cirkev,
Farnosť Bratislava - Petržalka I.,
Daiborovo nám. 1, 851 01 Bratislava

daliborovo(zavináč)svd.sk,
+ 421 2 6345 3698

Úradné hodiny:
Utorok a Streda: 16:00 - 17:00

Mapa: