• oratkooratko
 • img2
 • Sv. Omša s otcom biskupom Jozefom Haľkom.

dalibkonew3

 • Kostol povýšenia sv. Kríža - Daliborko
  Pondelok - Piatok:   7:00, 18:00 
  Sobota:   8:00, 18:00 
  Nedeľa:   6:30, 7:45, 9:00,
      10:30 - detská sv. omša
      18:00, 20:00
  Prikázaný sviatok v pracovný deň
      7:00, 18:00, 20:00
  Školská kaplnka sv. Rodiny
  Streda a Piatok:   7:30
  Spovedanie - pred a počas sv. omší.
 • Kostol povýšenia sv. Kríža - Daliborko
  24. 12.    7:00
      22:00, 24:00 (polnočné)
  25.-26. 12.   6:30, 7:45, 9:00,10:30 
      18:00, 20:00
   31. 12.    7:00
      17:00 (s ďakovnou pobožnosťou)
      23:00 - 24:00 - adorácia v kostole
  1. 1. 2015   6:30, 7:45, 9:00,10:30 
      18:00, 20:00

Menu - Farnosť Daliborko

Spovedanie pred Vianocami

Read more: Spovedanie pred VianocamiKostol Sv. Rodiny - 20. 12. (sobota)
Kostol Sedembolestnej Panny Márie - 21. 12. (nedeľa)
Kaplnka sv. Dominka Savia, Mamateyka - 21. 12. (nedeľa)
Kostol Povýšenia sv. Kríža, Daliborko - 22. 12. (pondelok)
Vždy od 15.00 hodiny.

Zvestujeme Dobrú Novinu! Pridajte sa k nám!

Read more: Zvestujeme Dobrú Novinu! Pridajte sa k nám! 26.decembra 2014 od 15:00 do 19:00
Milé deti, mladí, rodičia, farníci, tento rok sme sa rozhodli zapojiť do projektu Dobrej noviny, ktorý pomáha chudobným a núdznym v Afrike. Koledovanie sa uskutočňuje po domácnostiach, po ktorom máte možnosť dobrovoľným finančným prostriedkom pomôcť aj Vy.

Continue Reading

Kontakt:

Správca farnosti: P. Milan Bubák SVD
Rímskokatolícka Cirkev,
Farnosť Bratislava - Petržalka I.,
Daiborovo nám. 1, 851 01 Bratislava

daliborovo@svd.sk
, + 421 2 6345 3698

Úradné hodiny:
Utorok a Streda: 16:00 - 17:00
 • Kostol povýšenia sv. Kríža - Daliborko
  Pondelok - Piatok:   7:00, 18:00 
  Sobota:   8:00, 18:00 
  Nedeľa:   6:30, 7:45, 9:00,
      10:30 - detská sv. omša
      18:00, 20:00
  Prikázaný sviatok v pracovný deň
      7:00, 18:00, 20:00
  Školská kaplnka sv. Rodiny
  Streda a Piatok:   7:30
  Spovedanie - pred a počas sv. omší.
 • Kostol povýšenia sv. Kríža - Daliborko
  24. 12.    7:00
      22:00, 24:00 (polnočné)
  25.-26. 12.   6:30, 7:45, 9:00,10:30 
      18:00, 20:00
   31. 12.    7:00
      17:00 (s ďakovnou pobožnosťou)
      23:00 - 24:00 - adorácia v kostole
  1. 1. 2015   6:30, 7:45, 9:00,10:30 
      18:00, 20:00

Kontakt:

Správca farnosti: P. Milan Bubák SVD
Rímskokatolícka Cirkev,
Farnosť Bratislava - Petržalka I.,
Daiborovo nám. 1, 851 01 Bratislava

daliborovo@svd.sk
, + 421 2 6345 3698

Úradné hodiny:
Utorok a Streda: 16:00 - 17:00