• ft2015
 • 2per

dalibkonew3

 • Kostol povýšenia sv. Kríža - Daliborko
  Pondelok - Piatok: 7:00, 18:00 
  Sobota: 8:00, 18:00 
  Nedeľa: 6:30, 7:45, 9:00,
  10:30 - detská sv. omša
  18:00, 20:00
  Prikázaný sviatok v pracovný deň
  7:00, 18:00, 20:00
  Školská kaplnka sv. Rodiny
  Streda a Piatok: 7:30
  Spovedanie - pred a počas sv. omší.

Menu - Farnosť Daliborko

Veľkonočné trojdnie

Zelený štvrtok:
Na zelený štvrtok ranná sv. omša nebude. Kňazi v tento deň dopoludnia o 9:30 koncelebrujú sv. omšu s otcom arcibiskupom v Katedrále sv. Martina. Pri tejto sv. omši sa svätia oleje a kňazi si pri tejto sv. omši obnovia sľuby, ktoré zložili pri svojej vysviacke.
Sv. omša na pamiatku Pánovej večere bude o 18:00 hod.
Po nej bude možnosť adorácie do 22:00 hod.
Veľký piatok:
O 8:00 hod. sa budeme modliť v kostole posvätné čítanie a ranné chvály.
Popoludní o 14.15 bude v kostole Krížová cesta.
O 15:00 budú veľkopiatočné obrady.
Po nich bude možnosť poklony v „Božom hrobe“ do 22:00 hod.
Večer o 19:00 hod. bude krížová cesta ulicami Petržalky.
Veľký piatok je deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Prísny pôst od jedla a mäsitých pokrmov zaväzuje všetkých od 18 – 60 rokov a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov všetkých od 14 rokov.
Biela sobota:
O 8:00 hod. bude v kostole posvätné čítanie a ranné chvály. Po nich bude možnosť poklony pri „Božom hrobe“ do 19:30 hod.
Obrady Veľkonočnej vigílie začnú o 20:00 hod.

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní možno získať za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu):
1. Pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spievaním Tantum Ergo
2. Za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok
3. Za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie

2% z Vašich daní pre naše stredisko Domky

Read more: 2% z Vašich daní pre naše stredisko Domky

Možnosť poukázať 2% (resp. 3%) z vašich daní je príležitosťou rozhodnúť, na aký účel bude použitá časť peňazí, ktoré ste odviedli štátu z vášho zárobku alebo zisku. Aj tento rok môžete činnosť s deťmi a mládežou v našej farnosti podporiť venovaním svojich 2 % z dane pre stredisko Domky. Tlačivá si môžete zobrať v našom kostole na Daliborku zo stolíka s časopismi alebo stihnuť v elektronickej podobe TU. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme.

Kontakt:

Správca farnosti: P. Milan Bubák SVD
Rímskokatolícka Cirkev,
Farnosť Bratislava - Petržalka I.,
Daiborovo nám. 1, 851 01 Bratislava

daliborovo@svd.sk
, + 421 2 6345 3698

Úradné hodiny:
Utorok a Streda: 16:00 - 17:00
 • Kostol povýšenia sv. Kríža - Daliborko
  Pondelok - Piatok: 7:00, 18:00 
  Sobota: 8:00, 18:00 
  Nedeľa: 6:30, 7:45, 9:00,
  10:30 - detská sv. omša
  18:00, 20:00
  Prikázaný sviatok v pracovný deň
  7:00, 18:00, 20:00
  Školská kaplnka sv. Rodiny
  Streda a Piatok: 7:30
  Spovedanie - pred a počas sv. omší.

Kontakt:

Správca farnosti: P. Milan Bubák SVD
Rímskokatolícka Cirkev,
Farnosť Bratislava - Petržalka I.,
Daiborovo nám. 1, 851 01 Bratislava

daliborovo@svd.sk
, + 421 2 6345 3698

Úradné hodiny:
Utorok a Streda: 16:00 - 17:00