• vigilia
 • ft2015
 • dtabor
 • rtabor
 • dtabord

dalibkonew3

 • Kostol povýšenia sv. Kríža - Daliborko
  Pondelok - Piatok: 7:00, 18:00 
  Sobota: 8:00, 18:00 
  Nedeľa: 6:30, 7:45, 9:00,
  10:30 - detská sv. omša
  18:00, 20:00
  Prikázaný sviatok v pracovný deň
  7:00, 18:00, 20:00
  Školská kaplnka sv. Rodiny
  Streda a Piatok: 7:30
  Spovedanie - pred a počas sv. omší.

Menu - Farnosť Daliborko

1. sv. prijímanie - info

Sviatosť zmierenia (spovedanie) pred prvým prijatím Eucharistie
30. mája 2015 (sobota) o 9:00 hod. v kostole na Daliborovom nám. 1
Vrelo sa odporúča pristúpiť k sv. spovedi aj rodičom, krstným rodičom alebo príbuzným.

Bezprostredná príprava na prijatie Eucharistie (nácviky v kostole)
27. 5., 28. 5., 29. 5., prosíme deti a aspoň jedného rodiča zúčastniť sa večernej sv. omši, ktorá sa začína o 18:00 hod. Po sv. omši bude nácvik na prvé sv. prijímanie. Nácvik bude trvať približne hodinu.

Turíčna vigília

Read more: Turíčna vigíliaSrdečne Vás pozývame na Turíčnu vigíliu v sobotu 23. mája 2015 vo farskom kostole Kríža na Daliborovom námestí v Bratislave - Petržalke.
Program začne od 20.30 hod. adoráciou s modlitbami chvál a spevmi z Taizé, pokračovať bude svätou omšou o 22.00 hod, ktorú bude celebrovať otec biskup Jozef Haľko a ukončí sa spoločným agapé so začiatkom okolo polnoci.

Denný tábor (pre chlapcov)

Read more: Denný tábor (pre chlapcov)Srdečne pozývame chlapcov na denný tábor La Via Giusta v termíne 20.-24. júl 2015
Prihlášku a základne info
si môžete stiahnúť >TU<

Farský cyklovýlet

Read more: Farský cyklovýletPozývame vás na farský cyklovýlet 30. mája organizovaný na počesť sviatku Panny Márie, Pomocnice kresťanov (cyklovýlet sa koná týždeň po tomto sviatku). Tento rok bude cieľ našej trasy Vojka nad Dunajom (smer Gabčíkovo). Trasa je dlhá 60 km ale nieje až tak náročná, lebo celý čas sa ide po rovine. Čas stretnutia je 8:30 pred kostolom a očakávaný príchod späť 17-18:00. Vo Vojke bude ako vždy volný program, možnosť loptových hier a svätá omša. Treba si doniesť so sebou jedlo na celý deň, dobrú náladu a zopár kamarátov.

Kontakt:

Správca farnosti: P. Milan Bubák SVD
Rímskokatolícka Cirkev,
Farnosť Bratislava - Petržalka I.,
Daiborovo nám. 1, 851 01 Bratislava

daliborovo@svd.sk
, + 421 2 6345 3698

Úradné hodiny:
Utorok a Streda: 16:00 - 17:00
 • Kostol povýšenia sv. Kríža - Daliborko
  Pondelok - Piatok: 7:00, 18:00 
  Sobota: 8:00, 18:00 
  Nedeľa: 6:30, 7:45, 9:00,
  10:30 - detská sv. omša
  18:00, 20:00
  Prikázaný sviatok v pracovný deň
  7:00, 18:00, 20:00
  Školská kaplnka sv. Rodiny
  Streda a Piatok: 7:30
  Spovedanie - pred a počas sv. omší.

Kontakt:

Správca farnosti: P. Milan Bubák SVD
Rímskokatolícka Cirkev,
Farnosť Bratislava - Petržalka I.,
Daiborovo nám. 1, 851 01 Bratislava

daliborovo@svd.sk
, + 421 2 6345 3698

Úradné hodiny:
Utorok a Streda: 16:00 - 17:00