• dtabor
 • dtabord

dalibkonew3

 • Kostol povýšenia sv. Kríža - Daliborko
  Pondelok - Piatok: 18:00 
  Sobota: 8:00, 18:00 
  Nedeľa: 6:30, 7:45, 9:00, 10:30
  18:00, 20:00
  Prikázaný sviatok v pracovný deň
  7:00, 18:00, 20:00

  Spovedanie počas týždňa - 30 min. pred sv. omšou.

  Spovedanie v nedeľu - počas sv. omší.

 • Kostol povýšenia sv. Kríža - Daliborko
  Pondelok - Piatok: 7:00, 18:00 
  Sobota: 8:00, 18:00 
  Nedeľa: 6:30, 7:45, 9:00,
  10:30 - detská sv. omša
  18:00, 20:00
  Prikázaný sviatok v pracovný deň
  7:00, 18:00, 20:00
  Školská kaplnka sv. Rodiny
  Streda a Piatok: 7:30
  Spovedanie - počas večerných sv. omší.

Menu - Farnosť Daliborko

Kontakt:

Správca farnosti: P. Milan Bubák SVD
Rímskokatolícka Cirkev,
Farnosť Bratislava - Petržalka I.,
Daiborovo nám. 1, 851 01 Bratislava

daliborovo@svd.sk
, + 421 2 6345 3698

Úradné hodiny:
Utorok a Streda: 16:00 - 17:00
 • Kostol povýšenia sv. Kríža - Daliborko
  Pondelok - Piatok: 18:00 
  Sobota: 8:00, 18:00 
  Nedeľa: 6:30, 7:45, 9:00, 10:30
  18:00, 20:00
  Prikázaný sviatok v pracovný deň
  7:00, 18:00, 20:00

  Spovedanie počas týždňa - 30 min. pred sv. omšou.

  Spovedanie v nedeľu - počas sv. omší.

 • Kostol povýšenia sv. Kríža - Daliborko
  Pondelok - Piatok: 7:00, 18:00 
  Sobota: 8:00, 18:00 
  Nedeľa: 6:30, 7:45, 9:00,
  10:30 - detská sv. omša
  18:00, 20:00
  Prikázaný sviatok v pracovný deň
  7:00, 18:00, 20:00
  Školská kaplnka sv. Rodiny
  Streda a Piatok: 7:30
  Spovedanie - počas večerných sv. omší.

Kontakt:

Správca farnosti: P. Milan Bubák SVD
Rímskokatolícka Cirkev,
Farnosť Bratislava - Petržalka I.,
Daiborovo nám. 1, 851 01 Bratislava

daliborovo@svd.sk
, + 421 2 6345 3698

Úradné hodiny:
Utorok a Streda: 16:00 - 17:00